13.08.2020

Viitoitusta ja opastusta uusitaan Turun kaupunkiseudun pyöräilyreiteillä

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Tänä kesänä opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä. Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tänä kesänä uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella.

Turun kaupunkiseudulle on muodostettu seudulliset, numeroidut pyöräilyreitit. Kaiken kaikkiaan Turusta lähtee 12 säteittäistä seudullista pyöräreittiä. Reitti numero 1 lähtee Turun keskustasta Ruissaloon. Numerointi etenee Turun keskustan ympäri myötäpäivään, niin että viimeinen reitti nro 12 lähtee Turun keskustasta ja kulkee Hirvensalon läpi Kakskertaan. Tänä kesänä reitit numero 9, 10 ja 11 eli reitit Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön, saavat uudenlaiset opasteet. Lisäksi Turun seudulle on muodostettu kolme kehämäistä reittiä numeroilla 21, 22 ja 23. Kehäreitit eivät ala tai pääty Turun keskustaan.

Lue lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta.

Lisää tietoa viitoituksesta ja kuvia uusista opasteista hankkeen verkkosivuilla.

26.04.2019

Turun seudun Pyöräilykatsaus 2019

Ajankohtaisia pyöräilykuulumisia, erilaisia toimijoita ja mielenkiintoisia tilastonostoja kokoava Pyöräilykatsaus on koottu ensimmäistä kertaa Turun seudulla. Katsauksessa ovat mukana Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku. Vuoden 2019 Pyöräilykatsaus on ensimmäinen laatuaan, jatkossa katsaus on määrä koota joka toinen vuosi.

Katsauksessa kerrotaan viimeaikaisista sekä lähivuosina edessä olevista uudistuksia liittyen esimerkiksi pyöräväyliin ja niiden uudistamiseen. Myös esimerkiksi matkailu ja talvipyöräily ovat saaneet omat teemasivunsa.

Julkaisu toteutettiin Valoniassa osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hanketta ja sen kokoamiseen osallistui myös Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto sekä katsauksessa mukana olevien kuntien edustajia.

 

Painettua katsausta on jaossa kunnissa seuraavissa paikoissa (rajallinen määrä) 7.5.2019 alkaen:

Kaarina
Palvelupiste Fiskari, Lautakunnankatu 1

Lieto
Kunnantalon asiointipiste, Kirkkotie 13

Naantali
Kaupungintalon asiointipiste, Käsityöläiskatu 2

Raisio
Kunnan tekninen keskus, Nallinkatu 2

Turku
Pääkirjasto, Linnankatu 2

Lisätiedot

Mari Sinn
erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
045 807 8969 | mari.sinn@varsinais.suomi.fi

Marja Tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija, VALONIA
040 832 8515 | marja.tommola@valonia.fi

06.08.2018

Tie 18 hankkeen tiedote #1

Tiedotteen sisältö…

03.04.2018

Henkilöliikennetutkimuksen tulokset julkaistu: Turun seudulla henkilöautoilun osuus liikkumisessa edelleen korkea

Turun seudulla jopa noin puolet 1–3 kilometrin matkoista tehdään henkilöautolla. Eniten liikuttaa vapaa-aika. Vain 25 prosenttia Turun seudulla tehdyistä matkoista on työperäisiä. Tulokset selviävät tuoreesta henkilöliikennetutkimuksesta. Turun seudulla tutkimukseen vastasi noin 4000 asukasta.

Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus turkulaisten liikkumisesta on 49 prosenttia. Muualla seudulla osuus laskee merkittävästi ollen maaseutumaisissa kunnissa noin 20 prosenttia. Turkulaisten autonomistus on myös pienempi kuin muualla seudulla. Mitä kauempana Turun keskustasta asutaan, sitä enemmän kuljetaan henkilöautolla ja sitä enemmän talouksissa on käytössä myös henkilöautoja.

Seudun asukkaiden tekemistä matkoista merkittävä osuus, 75 prosenttia, syntyy nykyään vapaa-aikana tehdyistä matkoista. Kuntien sisäisistä matkoista puolet tehdään henkilöautolla. Vaikka seudun palvelu- ja yhdyskuntarakenne mahdollistaisi kävelyn tai pyöräilyn, asukkaat käyttävät edelleen merkittävissä määrin henkilöautoa.

Valtakunnallisten ilmasto- ja päästötavoitteiden mukaan liikenteen kasvihuonepäästöjen tulisi vähentyä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset liikkuvat kuitenkin pitkälti samalla tavalla kuin kuusi vuotta sitten.

On huolestuttavaa, että lyhyilläkin matkoilla käytetään paljon henkilöautoa. Henkilöliikennetutkimuksen tulokset haastavat panostamaan entistä enemmän kestäviin kulkutapoihin ja miettimään myös uusia keinoja kulkutapaosuuksien muuttamiseksi”, kuvailee erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Turun seudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 31 prosenttia, Oulun seudulla 36 prosenttia ja Tampereen seudulla 35 prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn osuuden nostaminen on siten varmasti mahdollista, jos muillakin kaupunkiseuduilla on siihen pystytty. Lyhyt etäisyys toimintojen välillä ei kuitenkaan yksin vaikuta kulkutavan valintaan.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Turun ydinkaupunkiseudun asukkaat haluaisivat panostaa jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen enemmän kuin henkilöautoliikenteeseen. Henkilöautoilusta voisi siirtyä bussiliikenteen käyttäjiksi merkittävä osa, jos joukkoliikenteen palvelutasoa parannettaisiin vuorovälejä ja matka-aikaa lyhentämällä.

“Jos liikennemäärien kasvu jatkuu, henkilöautoilun sujuvuus heikkenee merkittävästi, sillä teiden ja katujen kapasiteetti ei ruuhka-aikoina enää tule riittämään. Tällöin joukkoliikenteen kilpailukyky voi parantua suhteessa henkilöautoiluun, mutta se ei tapahdu itsestään. Tarvitaan merkittäviä satsauksia juuri joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Fölin runkoverkon, raitiotien tai superbussin sekä joukkoliikenne-etuuksien toteuttamiselle on todella tarvetta”, arvioi Mari Sinn.

Henkilöliikennetutkimuksen haastattelut on tehty vuosina 2016 ja 2017. Tämän jälkeen seudulla on tapahtunut paljon etenkin pyöräilyn edistämisen osalta. Turussa on esimerkiksi kokeiltu kuluvan talven aikana harjasuolausmenetelmää pyöräväylien talvikunnossapidossa. Naantalissa, Raisiossa ja Liedossa on lisätty merkittävästi pyörien parkkipaikkoja bussipysäkkien läheisyyteen. Pyöräpysäköintipaikkoja tullaan lisäämään tänä vuonna sekä Föli- että seutulinjojen pysäkeille. Toukokuussa Turussa saadaan käyttöön Föli-fillarit. Toisaalta uusi liikennepalvelulaki tarjoaa kunnille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kutsupohjaisten liikennepalveluiden lisääntyessä.

“Myös maaseutumaisilla alueilla tulisi olla hyvä pyörätieverkosto. Reiteistä hyötyvät maaseudun asukkaat, kuten koululaiset, mutta myös matkailutoimijat. Esimerkiksi Saariston rengastien pyöräreitin kehittäminen on ensisijaista”, kertoo Mari Sinn.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus sekä Turun seudun seutujulkaisu, 2018: www.hlt.fi