03.09.2018

Meyerin telakan kestävää työmatkaliikkumista edistettiin tulosfoorumissa

Meyer Turku Oy:n telakan työmatkaliikkumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista keskusteltiin perjantaina 24.8. Valonian järjestämässä tilaisuudessa Varsinais-Suomen liitossa. Keskustelun keskiössä oli erityisesti kestävän työmatkaliikkumisen, kuten joukkoliikenteen käytön ja pyöräilyn osuuden lisääminen telakan henkilöstön työmatkaliikkumisessa. Paikan päällä teemaa oli käsittelemässä telakan edustajien lisäksi liikenneasioiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita Turun seudun joukkoliikenne Fölistä, Turun kaupungilta, Varsinais-Suomen liitosta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Tilaisuuden taustalla oli Valonian keväällä telakka-alueen työntekijöille toteuttama työmatkaliikkumiskysely ja sen pohjalta valmistunut selvitys, jonka keskeiset tulokset esiteltiin foorumissa. Tulosfoorumin alustuksena kuultiin Turun seudun liikennejärjestelmätyön ajankohtaiset kuulumiset erityisesti telakan lähialueen liikennejärjestelyjen nykytilanteesta ja tulevasta kehitystoimenpiteistä. Alustusten ja tuloskatsauksen jälkeen siirryttiin keskustelemaan telakan työmatkaliikenteen kehittämistarpeista.

Keskustelussa nousi esille erityisesti joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset, kuten bussivuorojen lisääminen ja aikatauluttaminen paremmin työaikoihin sopiviksi sekä tuetun joukkoliikennelipun tarjoaminen. Lisäksi liityntäkuljetuskokeiluja esimerkiksi rautatieasemalta telakalle pidettiin potentiaalisina toimenpiteinä tulevaisuudessa. Kimppakyydillä kulkemisen lisäämistä telakan työmatkaliikenteessä pidettiin niin ikään tärkeänä, sillä selvityksen mukaan jopa yhdeksän kymmenestä telakalle töihin autolla kulkevasta kulki töihin yksin. Yhtenä ratkaisumallina tilaisuudessa nousi esille telakan oman kimppakyytisovelluksen toteuttaminen

Toiveissa parannuksia niin pyörien kuin autojenkin pysäköintiin, myös kimppakyydin kehittäminen kiinnostaa

Meyerin edustajat pitivät työmatkaliikkumisselvityksen toteuttamista onnistuneena toimenpiteenä. Osittain tulokset tukivat aiempia käsityksiä työmatkaliikkumiseen liittyvistä haasteista: esimerkiksi pyöräpysäköinnin ja henkilöautojen pysäköintialueiden ongelmat olivat työnantajalla aiemmin tiedossa. Uutta tietoa selvitys antoi esimerkiksi henkilöstön kulkutottumuksista sekä yksittäisten kehitystoimenpiteiden vaikutuksesta. Uutta näkökulmaa selvitys tarjosi muun muassa kimppakyyteihin sekä liityntäkuljetuskokeiluihin liittyen. Työmatkaliikkumisselvitys tarjoaakin jatkossa työnantajalle laajempaa keinovalikoimaa kannustettaessa henkilöstöä liikkumaan työmatkansa kestävästi.

”Selvityksestä saamme hyviä ideoita, miten voimme työnantajana kestävää työmatkaliikkumista jatkossa telakalla edistää. Esimerkiksi sisäinen tiedotus bussiaikatauluista ja -yhteyksistä on tärkeää. Lisäksi pohdimme mahdollisuutta kannustaa Meyerin henkilöstöä bussin kyytiin tuetun joukkoliikennelipun, kuten työmatkasetelin avulla”, kertoo Meyerin Turku Oy:n henkilöstöpäällikkö Arto Helin.

Tulosfoorumin esitykset kokonaisuudessaan ovat ladattavissa täältä.

Meyerin työmatkaliikkumisselvitys ja tulosfoorumi on toteutettu osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

Lisätiedot

Mikko Koskinen
Kestävän liikkumisen asiantuntija
mikko.j.koskinen@valonia.fi
p. 040 148 3605

28.05.2018

Turun seudun liityntäpysäköintiselvitys: Bussien käyttäjille pyörä- ja autopaikkoja

Juuri valmistuneessa liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa esitetään, että pyörien pysäköintimahdollisuuksia bussipysäkeillä lisätään merkittävästi nykyisestä. Parannustöihin ryhdytäänkin jo tämän vuoden aikana. […]

Joukkoliikenteen käytön helpottaminen ja nopeuttaminen on Turun seudun liikennesuunnittelun keskeinen tavoite. Yksi keino tähän on liityntäpysäköinnin, eli pyörän tai auton pysäköinnin helpottaminen bussipysäkkien läheisyydessä. Liityntäpysäköinti helpottaa joukkoliikenteen käyttöä esimerkiksi työmatkoilla. Lisäksi se madaltaa joukkoliikenteen käytön kynnystä myös niille, joiden lähin pysäkki on pidemmän kävelymatkan päässä.

”Tähän mennessä toteutetut pyöräpysäköintipaikat joukkoliikenteen reittien varsilla ovat olleet tehokkaasti käytössä. Kysyntää näyttää olevan enemmän kuin tarjontaa”, perustelee erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Autojen pysäköinnin osalta suunnitelmassa panostetaan lähivuosina olemassa olevien pysäköintipaikkojen hyödyntämiseen etenkin suunniteltujen runkolinjojen varsilla. Neuvotteluja on käyty myös muun muassa kaupan alan toimijoiden kanssa, jotta bussien käyttäjät voisivat pysäköidä luvallisesti tiettyjen kauppojen parkkipaikoille.

”Tavoitteena on neuvottelujen jatkaminen ja esimerkiksi vuoden pituisen pilotin aloittaminen mahdollisimman pian. Liityntäpysäköinti kauppojen pihoilla tehostaa parkkipaikkojen käyttöä silloin, kun ne ovat vajaalla käytöllä. Ratkaisulla säästettäisiin veronmaksajien euroja, mutta lisätään samalla kaupoille uusia palvelujen mahdollisuuksia, esimerkiksi kauppakassipalvelun tarjoamista liityntäpysäköinnin käyttäjille”, perustelee suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Fölistä.

Suunnitelman yhteydessä toteutettiin asukaskysely, josta kävi selvästi ilmi rautatieasemien autopysäköinnin kehittämisen tarve.

”Jatkamme neuvotteluja VR:n kanssa pysäköinnin kehittämiseksi. Föli-fillareiden saaminen rautatieasemille oli CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen tiimoilta ensimmäinen edistysaskel, josta on hyvä ponnistaa kohti seuraavia neuvotteluja”, kertoo Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Pidemmän tähtäimen kehittämistoimenpiteet riippuvat pitkälti Turun kaupungin pysäköintipolitiikan sekä seudullisen joukkoliikenteen kehittämislinjauksista. Liityntäpysäköinnin järjestäminen autoille on kannattavaa, mikäli joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan huomattavasti nykyisestä. Muutoin liityntäpysäköinti on järkevintä järjestää vastaisuudessakin pyöräpysäköinnin varaan.

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma kattaa Turun seudun niin sanotun rakennemallialueen, johon kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Selvitystyön vetämisestä vastasi Varsinais-Suomen liitto ja sen käytännön toteuttamisesta WSP Finland.

Kehittämissuunnitelma on osa CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jolla pyritään edistämään kestäviä liikennemuotoja Turun seudulla. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Kehittämissuunnitelman voit ladata osoitteesta: http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf