Asukkaiden liikkumista selvitetään myös Turun seudulla

Suomalaisten liikkuminen vähenee talvikuukausina. Matkat ovat lyhyempiä ja niitä on vähemmän. Tiedot selviävät valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta. Uusi tutkimus käynnistyy tammikuussa. Turun seudulla kiinnostaa mm. FÖLI:n tuomat muutokset ja pyöräilyn mahdollinen lisääntyminen.

Matkojen lukumäärä jakautuu kuukausille tasaisemmin kuin kuljetut kilometrit. Kesällä matkat ovat pidempiä ja painottuvat vapaa-aikaan, näillä matkoilla käytetään myös majoituspalveluja. Määrällisesti eniten matkoja tehdään keväällä ja syksyllä. Kevään ja syksyn pitkät matkat ovat työ- ja asiointipainotteisia. Talven pitkät mökkimatkat Lappiin erottuvat tilastossa selkeänä piikkinä.

Suomalaiset tekevät yhteensä noin 100 miljoonaa yli 100 kilometriä pitkää kotimaan matkaa vuodessa.

Arkiliikkumisen muotona painottuu autoilu. Hyötyliikuntaa harrastetaan kuitenkin ympäri vuoden; kesällä pyöräilevät siirtyvät talvikuukausiksi ennemminkin jalankulkijoiksi tai joukkoliikenteeseen kuin autoiluun. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat vähentävät pyörällä liikkumistaan talveksi, nuoremmat jatkavat pyöräilyä läpi vuoden.

Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta saadaan merkittävää tietoa suomalaisten liikkumistottumuksista sekä niiden muutoksista kaikkina vuodenaikoina. Edellinen tutkimus tehtiin 2010–2011, tammikuussa 2016 käynnistyy uusi tutkimusjakso. Tietoja hyödynnetään parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

“Henkilöliikennetutkimus on keino saada ajantasaista tietoa ihmisten tavoista liikkua. Saamme tarkan tiedon, millaisilla matkoille kulkija valitsee auton, bussin tai polkupyörän. Tämä tieto on arvokasta suunnittelutyössä”, toteaa Varsinais-Suomen liiton liikennesuunnittelija Mari Sinn.

“Turun seudulla erityisen kiinnostavaa on tietää, miten seudullisen joukkoliikenteen (FÖLI) käynnistyminen on vaikuttanut ihmisten liikkumistottumuksiin”, pohtii kehittämispäällikkö Jari Paasikivi Turun kaupungin ympäristötoimialalta.

Tutkimus tehdään valtakunnallisena otantatutkimuksena ja siihen kerätään 65 000 suomalaisen liikkumiseen liittyvää tietoa. Turun seudulla tehdään samanaikaisesti tarkempi tutkimus, josta selviää erityisesti Turun seudun liikkumiseen liittyviä tunnuslukuja kuten kulkumuotojakauma.
Tutkimukseen osallistuvat poimitaan väestörekisteristä. Menetelminä ovat puhelimen ja kirjeen lisäksi verkkopohjaiset kyselyt. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopussa. Tutkimuksen teettää Liikennevirasto ja tiedot kerää TNS Gallup.

Lue lisää tutkimuksesta ja liikkumisesta eri vuodenaikoina!

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn, mari.sinn (a) varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969, Varsinais-Suomen liitto