Uudenmaantielle Turun Hämeenkadulta Kaarinan Piikkiöön toteutetaan mittavia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Kyseinen osa 110-tietä on mukana kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa, jonka mukaisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Turun ja Kaarinan kaupungit.

Hankkeessa Uudenmaantiellä Eteläkaaren ja Piikkiön välisellä osuudella tehdään mm. seuraavia parannuksia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteisiin: levennetään jalankulku- ja pyöräilyväyliä, uusitaan päällysteitä, parannetaan näkemäolosuhteita alikulkujen kohdilla, uusitaan risteysjärjestelyjä ja tehdään pyöräilijöille odotuskaiteita liikennevaloristeyksiin. Joukkoliikenteen toimenpiteinä mm. parannetaan bussipysäkkejä korottamalla ja päällystämällä bussitaskuja sekä varustamalla niitä lasikatoksilla.

Itäisen Pitkäkadun ja Eteläkaaren välisen katuosuuden suunnittelu on valmistumassa ja alustavasti tälle osuudelle on suunniteltu muun muassa jalankulun ja pyöräilyn erottelun tehostamista ja pyörätien levennyksiä, alikulkujen ja risteysten parannuksia sekä Turun ensimmäinen pyöräkatu. Suunnitelmat tulevat nähtäville syksyllä 2018. Hämeenkadun ja Itäisen Pitkäkadun välisen katuosuuden suunnittelu jatkuu, kun päätös tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisusta on tehty.

Tienkäyttäjiä informoidaan rakentamisen aikana kohteissa tapahtuvista muutostöistä sekä näiden sivujen kautta että maastossa tavanomaisella työmaanaikaisella liikenteen ohjauksella että Valonian toteuttamalla ikonigrafiikkaan perustuvilla opasteilla. Näiden opasteiden viestintä perustuu visuaalisiin ja selkeisiin kyltteihin, jotka ovat helposti omaksuttavia äidinkieleen katsomatta. Tarkoituksena on kertoa, miksi kunnostusta tehdään, millä aikataululla ja mitä parannusten jälkeen on luvassa.

Tarkempaa tietoa rakennustöistä ja liikennejärjestelyiden muutoksista maantieosuudelta Eteläkaaren ja Piikkiön keskustan väliltä löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

Oheiset kuvat kertovat, mitä uudistuksia reitin varrella tehdään: