Täältä löydät uutisia ajankohtaisista selvityksistä, kyselyistä ja toimenpiteistä seudun liikenteen kehittämiseen liittyen. Tietyistä seudullisista hankkeista pyritään tiedottamaan kulkijoita intensiivisemmin pidemmän ajan, minkä takia sivuille päivittyy myös tarpeen mukaan erillisiä hankesivuja. Näillä hankesivuilla pyritään usein helpottamaan kulkijoiden tiedonsaantia. Esimerkkinä Uudenmaantien sivusto, jossa pyöräilyn laatuväylän rakentaminen tulee vaikuttamaan kulkijoiden arkeen rakentamisen aikana. Sivuilla kerrotaan muun muassa, miten kulkijat voivat välttää suurimmat pullonkaulat liikkuessaan tiellä rakennusaikana.