I Åboregionen utgör personbilstrafiken fortfarande en stor andel av mobiliteten

I Åboregionen görs cirka hälften av alla 1–3 kilometer långa resor med personbil. Mest reser man under fritiden. Av de resor som görs i Åboregionen är endast 25 procent arbetsrelaterade. Detta framgår av en färsk undersökning om persontrafik. I Åboregionen svarade cirka 4 000 invånare på undersökningen. Gångtrafik, cykling och kollektivtrafik utgör 49 procent av […]