Piispanristin kohdalla olevaa alikulkua kunnostetaan ja työn aikana kulku alikulusta ei ole mahdollista.

Jalankulku ja pyöräily on ohjattu suojatien kautta tien toiselle puolelle. Autoliikenteen kaistoja on vähennetty niin, että työmaan kohdalla on vain yksi kaista kumpaankin suuntaan.
Suojatieylitys on tehty tälle kapeimmalle kohdalle. Pyörät tulee taluttaa suojatien yli turvallisuussyistä.